Aspectes econòmics i comptables a les entitats de l'economia social, entitats sense ànim de lucre i entitats del sector turístic

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Anàlisi econòmic i comptable tant de les entitats de l'economia social com de les entitats sense ànim de lucre, entre d'altres, cooperatives, societats agràries de transformació, empreses d'inserció, societats laborals (anònimes i limitades), associacions, fundacions, ONGs,...
  • Anàlisi de la gestió econòmica de les entitats de l'economia social i de les entitats sense ànim de lucre.
  • Gestió mediambiental i econòmica del sector turístic.