Educació i ciutadania (EIC)

Participació en congressos

  • Salvà, F.. , "L'educador/a social com a agent d'inserció". "Curso de Especialización en Educación Social. Universitat de Girona", Girona, Espanya, 1998. Conferència convidada.