Educació i ciutadania (EIC)

Participació en congressos

 • Salvà, F.. , "Propostes per a una política de formació i inserció per a joves amb baix nivell de qualificació". "IV Jornades d'Educació Social 2004. Joves: una ullada des de l'educació social", Palma, Espanya, 2004. Ponència.
 • Salvà, F.. , "Propostes per a una política de formació i inserció per a joves amb baix nivell de qualificació". "I Jornades Els processos de transició a la vida adulta", Palma, Espanya, 2004. Ponència.
 • Salvà, F.. . "I Jornades 'Els processos de transició a la vida adulta'", Palma de Mallorca, Espanya, 2004. Membre del comitè organitzador.
 • Salvà, F.: Cloquell, A., y Palacios, M.. , "Itineraris de joves amb baix nivell educatiu: un model d'avaluació compartida.". "I Jornades Els processos de transició a la vida adulta", Palma, Espanya, 2004. Ponència.
 • Salvà, F.. , "'Les dones científiques: barreres i estratègies positives'". "VIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.", Palma de Mallorca, Espanya, 2004. Presidència de sessió.
 • Salvà, F.. , "'Les dones en la ciència'". "Actos Día Internacional de la Mujer.", Palma de Mallorca, Espanya, 2004. Taula rodona.
 • Sureda, J.; Castells, M.. , "La participación de la comunidad en un programa del patrimonio y desarrollo sostenible". "Diálogo Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible. Fòrum Barcelona 2004", Barcelona, Espanya, 2004. Presentació comunicació.
 • Sureda, J.; Castells, M.; Tugores, F.. , "El museo del calçat d'Inca: un compromís per la conservació, investigació i difusió del patrimoni sabater". "VIII Trobada d'Hstòria de la Ciència i de la Tècnica", Palma, Espanya, 2004. Presentació comunicació.
 • Comas, R.; Sureda, J.. , "The use of new technologies amongst minors in the Balearic Islands". "Australian Association for Research in Education. 2004 Conference", Melbourne, Austràlia, 2004. Dades de publicació: Jeffery, Peter L. (Complilador) AARE 2004 Conference Papers. Melbourne, Australian Association for Research in Education Educational Research. ISSN 1324-9320. Presentació comunicació.
 • JAUME SUREDA Y RUBEN COMAS. , "USE OF ICT AMONGST MINORS OF THE BALEARIC ISLANDS". "AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR RESEARCH IN EDUCATION 2004", MELBOURNE, Austràlia, 2004. Presentació comunicació.
 • JAUME SUREDA Y RUBEN COMAS. , "ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y SOCIALES EN LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD EN INTERNET". "IBIT INTERNATIOAL SYMPOSIUM", PALMA MALLORCA, Espanya, 2004. Presentació comunicació.
 • Oliver, M.F.. , "La formación de docentes para una sociedad intercultural". "XIII Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía", València, Espanya, 2004. Presentació comunicació.
 • Oliver, M.F.. , "Les problemàtiques pròpies dels professionals, els reptes del futur". "Primer Congrés d'Intervenció Socioeducativa: Diàlegs entre l'educació formal i la no formal", Magalluf (Calvià), Espanya, 2004. Presidència de sessió.
 • Oliver, M.F.; Casero, A.. , "Actitudes de los jóvenes españoles en relación con el entorno". "Congreso Nacional del Medio Ambiente 'Cumbre del Desarrollo Sostenible'", Madrid, Espanya, 2004. Dades de publicació: Comunicaciones técnicas. ISBN: 84-609-3086-6. Presentació comunicació.
 • Oliver, M.F.. . "Primeres Jornades 'Els processos de transició a la vida adulta: Pràctiques innovadores en Educació no Formal'", Palmna de Mallorca, Espanya, 2004. Secretaria comitè organitzador.
 • Oliver, M.F.; Castells, M.;Casero, A.; Morey, M.. , "Young spaniards' perception and attitudes about environmental problems and their view of the future". "IGU. Congress of the International Geographical Unión", Glasgow, Regne Unit, 2004. Presentació comunicació.
 • Vallespir, J. i Morey, M.. , "La recerca en Educació Intercultural: La multiculturalitat en el context de l'Educació primària a les Illes Balears". "IV Congreso sobre la Inmigración en España", Girona, Espanya, 2004. Ponència.
 • Castells, M.; Morey, M.. , "La percepción de los problemas ambientales y la visión del futuro en los jóvenes españoles". "VII CONAMA, Cumbre del Desarrollo Sostenible", Madrid, Espanya, 2004. Presentació comunicació.