Educació i ciutadania (EIC)

Participació en congressos

  • Salvà, F.. , "Acte Inaugural". "II Jornades de Cooperació al desenvolupament i solidaritat a la UIB", Palma de Mallorca, Espanya, 2006. Presidència de sessió.
  • Salvà, F.. , "Les reformes en el codi de família a Marroc". "X Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: Deu anys.", Palma de Mallorca, Espanya, 2006. Presidència de sessió.
  • Salvà, F.. , "Femmes et cultures". "Subregional Training Workshop on the follow-up to the Outcome and Way Forward of the Seventh African Regional Conference on Women (Beijing +10)", Tunisia, Tunísia, 2006. Taula rodona.
  • Salvà, F.. , "Estrategias de internacionalización de la Universitat de les Illes Balears". "La Universidad frente a los desafíos del siglo XXI", Guaranda, Equador, 2006. Ponència.
  • Sureda, J. i Comas, R.. , "Ciber plagio académico: la generación 'copiar y pegar' Coordicación del grupo de trabajo.". "3er Congreso Online del Observatorio para la CiberSociedad", Barcelona, Espanya, 2006. Ponència.
  • Rosselló Ramon, MR.; De la Iglesia Mayol, B.; Oliver Trobat, M.; Adame Obrador, MT.. , "Anàlisi de l'ús de la carpeta d'aprenentatge (portafoli) com a instrument de millora de l'aprenentatge i l'avaluació". "4rt. Congrés Internacional 'Docència Universitaria i Innovació'. La competència docent", Barcelona, Espanya, 2006. Dades de publicació: Llibre de resums de les comunicacions acceptades. 4rt. Congrés Internacional 'Docència Universitaria i Innovació'. La competència docent. Vol. 2. p.662. Presentació comunicació.
  • Alexandre, F.; Oliver, M.F.. , "The role of collaborative management of the design of inclusive school projects: examples from Spain and Portugal". "International Seminar New Schooling and Citizenship Practice", Granada, Espanya, 2006. Presentació comunicació.
  • Oliver, M.F.. . "I Congrés Internacional d'Educació a la Mediterrània", Palma de Mallorca, Espanya, 2006. Membre del comitè científic.
  • Vallespir, J. y Morey, M.. , "La formación del profesorado de educación primaria de las Illes Balears ante la diversidad cultural.". "Congreso Internacional de Educación Intercultural. Formación del profesorado y práctica escolar.", Madrid, Espanya, 2006. Presentació comunicació.
  • Vallespir, J., Oliver, M. Domingo, D., Casero, A. Morey, J., Colom, J.. . "I Converses Pedagògiques. Multiculturalitat, Educació i Societat", Palma, Espanya, 2006. Dades de publicació: GREI (Coord.).(2007). Multiculturalitat, educació i societat. Edicions UIB. Palma. ISBN: 978-84-8384-023-8 D.L.: PM-2627-2007. Membre del comitè organitzador.