Educació i ciutadania (EIC)

Participació en congressos

 • Morey-López, M.; Mayrata-Pou, P.; Álvarez-García,O. & Oliver-Trobat, M.. , "Analysis of Academic Plagiarism in Different Educational Stages. Commission Levels Reported by Students of Secondary Education, High School and University". "8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014)", Valencia, Espanya, 2014. Dades de publicació: inted 2014 Proceedings (ISBN: 978-84-616-8412-0). Presentació comunicació.
 • Oliver-Trobat, M.F.. . "Jornades de Recerca i Innovació Educativa. Palma, 30 de juny i 1 de juliol de 2014.", Palma de Mallorca, Espanya, 2014. Presidència del comitè científic.
 • Comas-Forgas, R.; Sureda-Negre, J.; Mut-Amengual, B.; Morey-López, M.. , "Finding Information with Academic Purposes amongst Undergraduate Students: Where Students do Seek Information?". "International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014)", Valencia, Espanya, 2014. Dades de publicació: inted 2014 Proceedings (ISBN: 978-84-616-8412-0). Presentació comunicació.
 • Álvarez, O.. , "Las Competencias Ambientales en la Formación Inicial del Profesorado: un Estudio Comparativo.". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, Espanya, 2014. Pòster.
 • Álvarez, O.; Sureda, J.; Comas, R.; Morey, M.. , "Elaboración y validación de un cuestionario para medir las competencias ambientales del alumnado de Magisterio". "II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo", Granada, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Sureda, J.; Comas, R.; Mut, T.; Morey, M.; Rodríguez, R.I.; Sureda, I.. , "Usos socials d'Internet per part dels menors i els joves". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, Espanya, 2014. Pòster.
 • Comas, R.; Sureda, J.; Morey, M.; Mut, T.; Muñoz, J.A.; Valle, M.J.; Álvarez, O.. , "Plagi Acadèmic: anàlisi, caracterització i propostes d'actuació a les diferents etapes educatives". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, Espanya, 2014. Pòster.
 • Comas, R.; Mut, T.; Morey, M.; Sureda, J.. , "Competencias Informacionales del Alumnado de Magisterio para la elaboración de TFG". "II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y el Desarrollo", Granada, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Comas, R.; Sureda, J.; Morey, M.; Mut, T.. , "Are 4th Grade University Students Competent in Elaborating Final Degree Thesis: Results of a Survey Amongst Teacher Training Students". "International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2014)", Barcelona, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Mut, T.; Morey, M.; Comas, R.; Sureda, J.; Álvarez, O.. , "Secondary Education Teachers in Front of Academic Plagiarism Phenomenon: Detection and Prevents Strategies". "International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014)", Sevilla, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Sureda, J.; Salvà, F.; Oliver, M.F.; Comas, R.. , "Grup de Recerca Educació i Ciutadania". "Jornades de Recerca i Innovació Educativa", Palma, Espanya, 2014. Pòster.
 • Mut-Amengual, B.; Comas-Forgas, R.; Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F.. , "Academic Plagiarism amongst secondary school students: comission frequency reported by teachers". "7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014)", Sevilla, Espanya, 2014. Dades de publicació: 7th International Conference of Education, Research and Innovation. Proceedings. ISBN: 978-84-617-2484-0 / ISSN: 2340-1095. Presentació comunicació.
 • R. Comas-Forgas; A. Morro-Prats; J. Sureda-Negre; M.A. Rossello-Bibiloni. , "USE OF WEB2.0 WITH EDUCATIONAL/LEARNING AIMS: FREQUENCY OF USE AND OPINION OF UNIVERSITY AND SECONDARY EDUCATION STUDENTS". "EDULEARN2014", BARCELONA, Espanya, 2014. Dades de publicació: EDULEARN14 Proceedings. Presentació comunicació.
 • Vallespir, J.; Morey, M.; Rincón, J.C.; Ferrer, M.. , "Proyecto de innovación docente para la evaluación y consolidación de actitudes interculturales del alumnado del Grado de Eduación Social". "II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo", Espanya, 2014. Pòster.
 • Vallespir, J.; Rincón, J.C.; Morey, M.. , "Recerca i transferència del coneixement en l'àmbit de l'educació intercultural". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les lles Balears", Palma, Espanya, 2014. Pòster.
 • Morey, M. , "Disposem de les eines i de l'actitud necessàries per a transformar l'educació?". "Menors i dispositius mòbils: cap a un nou paradigma educatiu", Palma, Espanya, 2014. Taula rodona.
 • Morey, M. , "Las relaciones entre familias y escuelas en España". "VII Jornadas Educación y Sociedad. Familias y Escuelas: los discursos de la participación", Logroño, Espanya, 2014. Taula rodona.