Educació i ciutadania (EIC)

Projectes i contractes

  • "Avaluació externa del Pla Integral de Formació i Ocupació del Consell de Mallorca 2000-2001/Evaluación externa del Plan Integral de Formación y Empleo del Consell de Mallorca 2000-2001", 2001. Investigador principal: Francisca Salvá Mut. Programa no específico. FUEIB (Art 83 LOE) Consell de Mallorca. Contracte.
  • "Estudi sobre la inserció laboral dels joves a les Illes Balears", 2001-2002. Investigador principal: Salvà, F.; Oliver, M.F.. Programa no específico. Conselleria de Treball i Transports del Govern Balear Conselleria de Benestar Social. Govern Balear. Contracte.
  • "Avaluació dels projectes i accions de formació per a la inserció sociolaboral del centre de formació ocupacional JOVENT", 2001. Investigador principal: Francisca Salvá Mut. Programa no específico. FUEIB (Art 83 LOE) Fondo Social Europeo Govern de les Illes Balears. Contracte.