Educació i ciutadania (EIC)

Projectes i contractes

  • SEJ2006-10413/EDUC - "El ciberplagio entre los estudiantes universitarios.", 2006-2009. Investigador principal: Jaume Sureda Negre. Programa Nacional de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques. Ministerio de Educación y Ciencia. Projecte.
  • 3 - "Projecte 'Ecobarometre de les Illes Balears' (Primera fase: Mallorca)", 2006. Investigador principal: Jaume Sureda Negre. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). Conselleria de Medi Ambient. Contracte.
  • 20062799/001-001SO2610BGE - "DROP-IN!: Learning partnerships and peer review for a better evaluation of policies and cross-sectoral practices reducing dropout in Europe", 2006-2008. Investigador principal: Walter Kugemann. Sócrates. Universitat de les Illes Balears UE DG XI. Contracte.
  • "Anàlisi del perfil del formador de formadors des de la perspectiva pràctico-reflexiva i elaboració del seu mapa competencial", 2006-2007. Investigador principal: Miquel F. Oliver Trobat. Conselleria d'Educació i Cultura.Govern de les Illes Balears. Contracte.
  • SEJ2006-10413 - "El Ciberplagio entre los alumnos universitarios", 2006-2009. Investigador principal: Sureda, J.. Programa Nacional de Investigación Fundamental No Orientada. DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE I+D+i. Projecte.
  • PO2000 ES 053PO311 - "Formación e información en gestión ambiental para PYMES y trabajadores autónomos de las Islas Baleares.", 2006-2007. Investigador principal: Jaume Sureda Negre. Fundación Biodiversidad. Projecte.