Educació i ciutadania (EIC)

Publicacions en revistes

  • Salvà, F., "Reflexiones en torno a la conceptualización de la pedagogía laboral", "Bordón", Volum 46, Número 3, Pàgines 283-292, 1994. Article.
  • Salvà, F., "Reflexions entorn dels ajuntaments, l'educació, la formació i els seus professionals", "Espais", Número 2, Pàgines 11-19, 1994. Article.
  • Salvà, F., "Aproximación a la realidad de la formación profesional continua en la empresa (FPCE) en Europa", "Herramientas", Volum 1, Número 31, Pàgines 26-31, 1994. Article.
  • Salvà, F., "Formación ocupacional y tecnologías de la información", "Pixel Bit. Revista de Medios y Educación", Número 3, Pàgines 9-28, 1994. Article.