Educació i ciutadania (EIC)

Publicacions en revistes

  • Salvà, F., "Els joves i el treball a les Balears", "Entorn", Número 18, Pàgines 16-20, 1999. Article.
  • Salvà, F.; Quevedo, J., "Les transicions a la vida adulta dels joves de Balears", "Butlletí de l'Associació Catalana d'Orientació Escolar i Professional", Volum 12, Número 19, Pàgines 56-67, 1999. Article.