Evolució i cognició humana (EVOCOG)

Resum de l'activitat de recerca

El grup Evolució i Cognició Humana es creà l'any 2000. Fou un primer pas per a la institucionalització, a la Universitat de les Illes Balears, de les recerques sobre els vessants filosòfics, antropològics, psicològics, psicopatològics, paleontològics i ètics de la naturalesa humana. Els estudis s'han centrat fonamentalment en els trets diferencials de l'home respecte a altres espècies, sobretot en l'apreciació de l'estètica, en el comportament moral i en el llenguatge. A partir de l'any 2002, l'equip obtingué la consideració de "grup de recerca competitiu" per part del Govern Balear. L'any 2004, el Ministeri d'Educació i Ciència concedí la menció de qualitat al programa de doctorat "Els primats i l'origen de l'home", promogut des del grup i que devengué en el Postgrau de 'Cognició i Evolució Humana', també amb menció de qualitat. L'equip d'Evolució i Cognició Humana ha disposat d'un llarg nombre de projectes finançats pel Govern Espanyol i pel Govern Balear. Destaquen el finançament de dues expedicions a l'Àfrica Oriental (Tanzània i Kenya) destinades estudiar els orígens de la cultura, i els darrers projectes, que han fet ús de tècniques de neuroimatge (Magnetoencefalografia i Ressonància Magnètica Funcional). L'últim projecte R+D+I concedit fins ara es centra en caracterització sistemàtica dels trets derivats de moral i estètica.