Anàlisi per injecció en flux i anàlisi de traces (FI-TRACE)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències i Tecnologies Químiques (CTQ)

Línies de recerca:

  • Mètodes d'anàlisi en flux per a la resolució de problemes ambientals i anàlisi d'aigües recreatives.
  • Cicles biogeoquímics d'elements traça i anàlisi d'especiació en sistemes aquàtics
  • Mètodes analítics automàtics de separació, extracció i preconcentració per a la determinació de traces de contaminants ambientals

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.