Filologia i Humanisme en el Segle d'Or (FILOHUMSIDOR)

Informació general del grup

Àrea AEI: Cultura: Filologia, Literatura i Art (FLA)

Línies de recerca:

  • Literatura del Segle d'Or. Humanisme.
  • Edició crítica.
  • Àmbits de teatralitat. Textos i contextos. El món de l'espectacle tardomedieval i modern.