Neurofarmacologia

Informació general del grup

Àrea AEI: Biomedicina (BME)

Línies de recerca:

  • Neurofarmacologia de fàrmacs antidepresius i opiacis
  • Neuroreceptors i proteïnes de senyalització en relació amb la depresió endògena i addicció a opiacis
  • Regulació farmacològica i fisiopatològica del receptor Fas/FADD