Escoltar

Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic i educatiu (FORMVOC)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Estudi del vocabulari filosòfic a les èpoques clàssica, medieval, moderna i contemporània
  • Estudi de les modificacions produïdes en el pensament de cada època a causa de les variacions en la semàntica dels conceptes
  • Anàlisi diacrònica i sincrònica dels diferents estudis sobre la conceptualització filosòfica

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.