Escoltar

Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic i educatiu (FORMVOC)

Publicacions en revistes

  • Casadesús Bordoy, Francesc, "The myth of Er: between Homer and Orpheus", "Les études classiques", Pàgines 299-311, 2015. Article.