Grup d'Enginyeria Electrònica (GEE)

Formació per a empreses

  • Energies renovables: fotovoltaica i eòlica.
  • Disseny, fabricació i muntatge de plaques de circuit imprés.
  • Instrumentació i automatització de mesures.