Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Publicacions en revistes

  • Riera, M. A., "Els espais a l'Educació infantil: una cultura de la infància", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Pàgines 10-11, 1996. Article.