Escoltar

Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Publicacions en revistes

  • Ribas, C., "Trabajar por ambientes en educación infantil como estrategia de innovación.", "INDIVISA Boletín de Estudios e Investigación", Volum 12, 2011. Article.
  • Ribas, C., "Els serveis educatius de Pistoia: un model educatiu sensible vers la infància", "Guix d'infantil", Número 63, 2011. Article.