Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Serveis oferts

  • Assessorament a mestres que treballen en l'àmbit de l'educació infantil.
  • Assessorament a municipis i entitats per a l'obertura i avaluació de serveis i programes per infants i famílies: escoles infantils, ludoteques, espais familiars…
  • Assessorament a professionals que treballen en l'àmbit social i educatiu amb temes relacionats amb la primera infància i atenció a les famílies.
  • Assessorament en investigacions relacionades amb la primera infància i la famílies.
  • Disseny de serveis i programes socioeducatius preventius adreçats als infants i les famílies.
  • Promoure la coordinació amb associacions i entitats públiques que treballen en l'àmbit de la primera infància i família.
  • Avaluació de serveis adreçats a la infància i famílies.