Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Tesis i treballs d'investigació

  • Jennifer Serrato Serrano, "Implementació dels Projectes Heurístics al primer cicle d'Educació Infantil". Universitat Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi de Màster.
  • Marta Álvarez Nadal, "LA RESILIÈNCIA A LA INFANTESA I ELS SEUS CONTEXTOS". Universitat Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi de Màster.
  • López Carrasco, N., "Tipologies de famílies". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Treball de Fi de Grau.
  • Serra Guillena, M.J., "Família i escola: una escola compartida". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Treball de Fi de Grau.
  • Fernández Villalonga, N., "El procés de creació del vincle afectiu des del període de gestació fins els 9 mesos de vida". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi de Màster.
  • Caraballo Ramis, A., "Conèixer les atribucions que fan els pares de les sensacions corporals del nadó". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi de Màster.
  • Vidal Perelló, C., "Obrint els ulls a la diversitat familiar". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi de Màster.