Metabolisme energètic i nutrició (GMEIN)

Tesis i treballs d'investigació

  • Agustí González Vicens, "Efectes moduladors de les hormones sexuals femenines sobre el sistema cardiovascular en la diabesitat.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2021. Tesi doctoral.
  • Melania Raquel Martínez Cignoni, "Influencia del estado inflamatorio sobre la respuesta del eje adipo-vascular a los estrógenos en el síndrome metabólico". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2021. Tesi doctoral.
  • Molly Anna March, "Endothelial dysfunction in diabesity: role of sex hormones". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2021. Tesi de Màster.
  • Aina Mercer Bibiloni, "Efectes protectors del xanthohumol davant la resistència a la insulina induïda per estrés oxidatiu a adipòcits 3T3-L1". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2021. Treball de Fi de Grau.
  • Marta García Vivancos, "Antioxidantes en el tratamiento de la Ataxia de Friedreich. Ensayo in vitro de la eficacia del aceite esencial de clavo.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2021. Treball de Fi de Grau.
  • Maria Francisca Perelló Bergas, "Bases moleculars de l'envelliment cutani i recerca de nano composts naturals retardadors del procés.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2021. Treball de Fi de Grau.
  • Ana Nieves Piqueras Martínez, "Impacto de un programa de intervención nutricional en ancianos hospitalizados con disfagia orofaríngea.". UIB, Espanya, 2021. Tesi de Màster.