Governança i Finances Corporatives (GOFICO)

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Governança de les organitzacions
  • Empresa familiar
  • Finances empresarials