Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN)

Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors

  • Sr. Miquel Lleó Alomar Barceló (CAIB -> Contractat predoctoral)
  • Sra. Beatriz Rosselló Batle