Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN)

Tesis i treballs d'investigació

  • Fabienne Michèle Sallaberry, "Characterization of optical losses due to tracking systems on a linear solar thermal concentrator". Universidad Pública de Navarra, Espanya, 2015. Tesi doctoral.