Escola inclusiva i diversitat (GREID)

Equip investigador

Investigador principal

 • Dr. Sebastià Verger Gelabert (Professor Titular d'Universitat)

Membres

 • Dra. Francisca Moreno Tallón (Professora Ajudant Doctor)
 • Dr. Francesc Serra Buades (Professor Associat)
 • Dr. Juan Jorge Muntaner Guasp (Catedràtic d'Universitat)
 • Dra. María Dolores Forteza Forteza (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Maria Rosa Rosselló Ramon (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Begoña De la Iglesia Mayol (Professora Permanent Laboral)
 • Dr. Bartomeu Mut Amengual (Professor Permanent Laboral)
 • Sra. Juana Llabrés Ferrer (Professora Associada)
 • Sra. Núria López Roca (Professora Associada)

Col·laboradors

 • Dra. Berta Paz Lourido (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. María Femenías Andreu (Professora Associada)
 • Sra. Ana María Franco Sánchez (Professora Associada)