Escoltar

Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

  • Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló. , "Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015.", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015.. Espanya, 2018. Editor.
  • Maribel Ripoll Perelló. , "El microcosmos femení en la literatura lul·liana", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015.. Espanya, 2018. Capítol de llibre.