Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

 • Barceló Crespí, Maria. , "Conjuntura política de la batalla de Muret i les seves conseqüències", Una lectura de la batalla de Muret (1213). Política, literatura i art en temps del catarisme. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria. , "El reino de Mallorca y su relación con el reino de Nápoles en la baja Edad Media", Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente dagli osservatori mediterranei. Itàlia, 2014. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria. , "Processons a la ciutat de Mallorca tardomedieval. La litúrgia al carrer", Arquitectura i liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralícias en la Corona de Aragón. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria. , "L'empremta de la Pesta Negra en la societat europea baixmedieval", Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • Cerdà Garriga, M.; Juan Vicens, A.. , "La figura de Santo Domingo de Guzmán a través de les fonts literàries i de les arts plàstiques de l'edat mitjana", CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (Coord.), Una lectura de la batalla de Muret (1213). Política, literatura i art en temps del catarisme. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • Cerdà Garriga, M.; Juan Vicens, A.. , "Noves iconografies al voltant de la mort i el dolor a la baixa edat mitjana", Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A.; SABATER REBBASSA, T.(Coords.). , "Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana". Espanya, 2014. Llibre.
 • M. Cerdà Garriga; A. Juan Vicens; T. Sabater Rebassa. , "Una lectura de la batalla de Muret (1213): política, literatura i art en temps del catarisme (llibre electrònic)", Una lectura de la batalla de Muret. Política, literatura i art en temps del catarisme. Espanya, 2014. Editor.
 • CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coords.). , "Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana". Espanya, 2014. Editor.
 • JUAN VICENS, Antònia. , "La idea del picapedrer i les traces en l'arquitectura gòtica mallorquina", Vertaderes traces de l'art de l'art de picapedrer de Josep Gelabert. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • JUAN VICENS, Antònia. , "Lapiscida vel ymaginarius. L'art de la pedra a Mallorca a la baixa edat mitjana". Espanya, 2014. Llibre.
 • Tina Sabater. , "L'arquitectura del Císter i la seva projecció", Una lectura de la batalla de Muret. Política, literatura i art en temps del catarisme. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • Sabater, Tina. , "La processó eucarística en la pintura gòtica de Mallorca", E. Carrero Santamaría (coord.), Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralicias en la Corona de Aragón. Espanya, 2014. Capítol de llibre.
 • Tina Sabater. , "1348: un abans i un després en la història de la pintura gòtica", Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la Baixa Edat Mitjana. Espanya, 2014. Capítol de llibre.