Escoltar

Relativitat i Gravitació (GRG)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Físiques (FIS)

Línies de recerca:

  • Relativitat numèrica: simulació de forats negres, estels de neutrons, etc.
  • Magnetohidrodinàmica relativista.
  • Desenvolupaments matemàtics en relativitat general i cosmologia.

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.