Literatures Anglòfones Contemporànies (LITANGLO)

Equip investigador

Investigadora principal

Membres

Col·laboradors

 • Dra. Carolina Fernandez Rodriguez (Professora titular d'universitat)
 • Dra. Aurora Garcia Fernandez (Professora titular d'universitat)
 • Dra. Silvia Martínez Falquina (Professora titular d'universitat)
 • Dra. Pilar Villar Argáiz (Professora titular d'universitat)
 • Dra. Catalina Ribas Segura (Professora titular d'escola universitària)
 • Dra. Ana Bringas Lopez
 • Dra. Belen Martin Lucas
 • Dra. Alejandra Moreno Álvarez (Professora ajudanta doctora)
 • Dra. Irene Pérez Fernández (Ajudanta)
 • Dra. Carmen Perez Riu
 • Sra. Margalida Massanet Andreu (Professora d'educació secundària)
 • Sra. Cristina Sanchez Moll (Professora d'educació secundària)
 • Sra. Corneeltje Elisabeth Van Bleijswijk (Professora d'educació secundària)
 • Sra. Ana Beatriz Pérez Zapata (Professora associada)