Escoltar

Literatures Anglòfones Contemporànies (LITANGLO)

Projectes i contractes

  • FFI2017-84555-C2-2-P - "Cuerpos en Tránsito: Diferencia e Indiferencia (subproyecto del proyecto coordinado 'Cuerpos en Tránsito)", 2018-2021. Investigador principal: Dra. Belén Martín Lucas. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Projecte.