Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC)