Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC)

Projectes i contractes

  • "Localització, transcripció i edició de textos d'escriptors mallorquins d'entre els segles XIX i XX", 2008-2010. Investigador principal: Rosselló Bover, Pere. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. Govern de les Illes Balears - Universitat de les Illes Balears. Projecte.