Models per al Tractament de la Informació Borrosa (MOTIBO)

Altres publicacions

  • Artís, M., López, E., Pons, J., Rico, E., Sansó, A. i Suriñach, J.,. , "Primeres Estimacions sobre l'Evolució de l'Economia Catalana al 1993". Espanya, 1994. Document científic-tècnic.
  • Artís, M., López, E., Pons, J., Rico, E., Sansó, A. i Suriñach, J.,. , "Modelització de l'activitat economica a Catalana. Estimacions pel període 1993-1995 i propostes metodològiques". Espanya, 1994. Document científic-tècnic.