Models per al Tractament de la Informació Borrosa (MOTIBO)

Altres publicacions

  • Fuster-Parra, P.; Ligeza, A.. , "Fuzzy fault evaluation in causal diagnostic reasoning", Applications of Artificial Intelligence in Engineering X. Computational Mechanics Publications. Regne Unit, 1995. Capítol de llibre.
  • Fuster-Parra, P.; Ligeza, A.. , "Qualitative probabilities for causal diagnostic reasoning", Bramer, M.A.; Nealon, J. L.; Milne, R. (Eds). Research and Development in Expert Systems XII. SGES Publications, Information Press Ltd. Regne Unit, 1995. Capítol de llibre.
  • SURIÑACH, Jordi; ARTÍS, Manuel; Lopez-BAZO, Enrique i SANSO, Andreu. , "ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL". Espanya, 1995. Llibre.
  • Alemany, R., Bou, G., Pons, J. i Sansó, A.. , "ESTADÍSTICA. CUESTIONES TIPO TEST". Espanya, 1995. Llibre.