Models per al Tractament de la Informació Borrosa (MOTIBO)

Tesis i treballs d'investigació

  • Pilar Fuster Parra, "A Model for Causal Diagnostic Reasoning. Extended Inference Modes and Efficiency Problems.". UIB, Espanya, 1996. Tesi doctoral.