Nutrició comunitària i estrés oxidatiu (NUCOX)

Equip investigador

Investigador principal

 • Dr. Josep Antoni Tur Marí (Catedràtic d'universitat)

Membres

 • Dr. Antoni Pons Biescas (Catedràtic d'universitat)
 • Dr. Antonio Sureda Gomila (Catedràtic d'universitat)
 • Dra. Maria del Mar Bibiloni Esteva (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Pere Antoni Borràs Rotger (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Miguel David Ferrer Reynés (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Jorge Pich Solé (Professor titular d'universitat)
 • Dra. Cristina Bouzas Velasco (Professora ajudanta doctora)
 • Dra. María Isabel Llompart Alabern (Professora associada)
 • Dra. Lucia Ugarriza Hierro (Metgessa)
 • Dra. Margalida Monserrat Mesquida (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Escarlata Angullo Martinez
 • Sra. Emma Argelich Trigo (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Silvia García Hernández (Titulada superior)
 • Sra. Cristina Gomez Cobo
 • Sr. David Mateos Alvarez (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sra. María Magdalena Quetglas Llabrés (Tècnica mitjana)
 • Sra. Marina Ródenas Munar (Titulada superior)

Col·laboradors

 • Dra. Mª Rosario Pastor Martin (Professora associada)
 • Sr. Andrés Jesús Martínez Jover (Professor associat)
 • Sra. Elisa Martínez Sampol (UIB -> Becària de col·laboració)
 • Sra. Antonia Mestre Alfaro (Becària a càrrec d'un projecte)
 • Sra. María Riesco Prieto