Neuropsicologia i Cognició (Neurocog)

Projectes i contractes

  • PSI2016-75484-R - "Nuevas herramientas diagnósticas del deterioro cognitivo: un estudio neuropsicológico e integrador", 2016-2021. Investigador principal: María del Pilar Andrés Benito. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Projecte.
  • "Herramientas para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer y cómo afectan los estilos de vida y el bilingüismo en los primeros síntomas", 2016. Investigador principal: Pilar Andrés. Activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món universitari i que tinguin com a finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciències humanes i socials en el marc de les Illes Balars (Institut d'Estudis Baleàrics, IEB).. Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa). Projecte.