Investigació clínica i traslacional

Informació general del grup

Àrea AEI: Biomedicina (BME)

Línies de recerca:

  • Identificació de nous composts lipídics i mecanismes moleculars per al desenvolupament de fàrmacs i nutracèutics contra patologies del síndrome metabòlic
  • Noves estratègies terapèutiques per contrarrestar la resistència a fármacs antitumorales en neoplàsies hematológiques, tumors estromals gastrointestinals (GIST) i en sarcomes de parts blanes
  • Anàlisi de la evolució clínica e identificació de marcadors moleculars pronóstic en neoplàsies hematològiques, GIST i en sarcomes de parts blanes