Investigació clínica i traslacional

Equip investigador

Investigadora principal

Membres

Col·laboradors

  • Dra. Silvia Calabuig Fariñas (Contractada postdoctoral)
  • Dra. Francisca Maria de Lluch Barceló Mairata (Catedràtica d'universitat)
  • Dr. Jordi Martínez Serra
  • Dra. Antònia Obrador de Hevia (Professora associada)
  • Sra. Esther Martinez Font (Becària predoctoral)
  • Sra. Maria Navarro Palou (Becària a càrrec d'un projecte)
  • Sr. Antonio Gutíerrez García
  • Sr. Rafael Ramos Asensio
  • Sra. Maria Teresa Ros Mateu