Investigació clínica i traslacional

Tesis i treballs d'investigació

  • Silvia Díaz García, "En el tratamiento del melanoma: ¿resulta ventajosa la inmunoterapia frente a la quimioterapia convencional?". Illes Balears, Espanya, 2019. Treball de Fi de Grau.