Investigació clínica i traslacional

Tesis i treballs d'investigació

  • Inés Frau Far, "Quimioterapia convencional y/o terapia dirigida ¿Cuál es la mejor opción terapéutica para el cáncer de pulmón no microcítico?". Illes Balears, Espanya, 2023. Treball de Fi de Grau.