Escoltar

Investigació clínica i traslacional

Tesis i treballs d'investigació

  • Paula Calvó Garcia, "En tumores de estroma gastrointestinal ¿resulta ventajosa la terapia molecular frente a la quimioterapia convencional?". Universitat de les Illes Baleares, Espanya, 2017. Treball de Fi de Grau.