Parasitologia i ecoepidemiologia mediterrània

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències i Tecnologies Mediambientals (CTM)

Línies de recerca:

  • Epidemiologia molecular de malalties parasitàries i transmeses per vectors
  • Diagnòstic parasitològic i seguretat alimentària
  • Ecologia, sistemàtica i filogeografia molecular de paràsits, hostes i vectors