Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (PAMMI)

Informació general del grup

Àrea AEI: Estudis del Passat: Historia i Arqueologia (PHA)

Línies de recerca:

  • Investigació, conservació, gestió i difusió del patrimoni en imatge i audiovisual
  • Fonts per a l'estudi del còmic, la fotografia, el cinema, l'obra gràfica, les arts de l'espectacle i la il·lustració. Desenvolupament històric i sinèrgies artístiques
  • Turisme, viatge, paisatge i imatge: documentació en imatge del paisatge i l'arquitectura, història dels jardins i etnografia. Estudis sobre fotografía i turisme, cinema i turisme, del viatger al turista, obres plàstiques dels viatgers, paisatge i turisme