Patrimoni cultural i artístic

Informació general del grup

Àrea AEI: Estudis del Passat: Historia i Arqueologia (PHA)

Línies de recerca:

  • Inventari del patrimoni cultural
  • Catalogació, conservació i recuperació del patrimoni
  • Recuperació i anàlisi historiogràfica de les figures que estudien qüestions entorn del patrimoni