Escoltar

Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

Projectes i contractes

  • "Flora y vegetación de la zona húmeda de Maristany (Alcudia)", 1995. Investigador principal: Joan Rita Larrucea. Ajuts a la Recerca. Ajuntament d'Alcudia.