Química Analítica Ambiental

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències i Tecnologies Químiques (CTQ)

Línies de recerca:

  • Noves estratègies de desenvolupament de dispositius analítics: impressió 3D, automatització i portabilitat
  • Desenvolupament de metodologies analítiques: preparació de mostres, extracció, separació i determinació de contaminants en mostres ambientals
  • Estudis ambientals sobre el comportament de contaminants: emergents, prioritaris i radioactius