Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)

Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Maria Juan Garau (Catedràtica d'Universitat)

Membres

 • Dra. Maria Gené Gil (Professora Associada)
 • Dra. Catalina Calafat Ripoll (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Joana Salazar Noguera (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Lucrecia Rallo Fabra (Professora Titular d'Universitat Interina)
 • Dra. Susana María Cortés Pomacóndor (Professora Permanent Laboral)
 • Dra. Karen Lesley Jacob Abad (Professora Permanent Laboral)

Col·laboradors

 • Dra. Sofia Juana Moratinos Johnston (Professora Ajudant Doctor)
 • Dr. Pedro Guijarro Fuentes (Catedràtic d'Universitat)
 • Dra. Marian Amengual Pizarro (Professora Titular d'Universitat)
 • Dr. Antonio Maria Bruyel Olmedo (Professor Permanent Laboral)
 • Sra. Francesca Mesquida Mesquida (Doctoranda)
 • Sra. Amanda Ferrer Jeffrey