Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)

Participació en congressos

  • Juan-Garau, M.. , "Poems for the very young". "APAC-ELT Convention", Barcelona, Espanya, 1998. Dades de publicació: V: 35, pp: 18-22, D.L.: B-41180-1988, ISSN: 1137-1528. Presentació comunicació.
  • Juan-Garau, M.. , "Adquisición y desarrollo léxico del catalán en un niño bilingüe catalán/inglés". "II Encuentro Internacional sobre Adquisición de las Lenguas del Estado", Barcelona, Espanya, 1998. Presentació comunicació.
  • Joana Salazar Noguera. , "(autora: Joana Salazar Noguera) COMMUNICATION OF MESSAGES, MEANINGS AND IDEAS OF LITERARY TEXTS". "I Congreso de Lingüística Contrastiva, Lenguas y Culturas", Universidad de Santiago, Espanya, 1998. Ponència.
  • Lucrecia Rallo Fabra. , "Tècniques acústiques aplicades a l'anàlisi de la parla dels sords. Estudi d'un cas.". "II Trobada Internacional sobre l'Adquisició de les Llengües de l'Estat", Barcelona, Espanya, 1998. Presentació comunicació.
  • Lucrecia Rallo Fabra, Carrassumada Serrano, Josep Mª Vila. , "Protocol de valoració de la intel·ligibilitat de la parla d'infants sords per a l'estudi de l'efectivitat d'un programa d'entrenament auditiu i veu cantada per aquesta població.". "II Trobada Internacional sobre l'Adquisició de les Llengües de l'Estat", Barcelona, Espanya, 1998. Presentació comunicació.
  • Lucrecia Rallo Fabra. , "La producció de /t/ a diferents velocitats de parla per part de catalanoparlants aprenents d'anglès com a segona llengua.". "II Trobada Internacional sobre l'Adquisició de les Llengües de l'Estat", Barcelona, Espanya, 1998. Presentació comunicació.