Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)

Participació en congressos

 • Juan-Garau, M.. , "EFL university learners' oral fluency after a sojourn abroad". "4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL)", Sarajevo, Bòsnia I Hercegovina, 2014. Presentació comunicació.
 • Gené-Gil, M,; Juan-Garau, M,; Salazar-Noguera, J.. , "Longitudinal holistic assessment of EFL written development in content-subject-related compositions: CLIL and non-CLIL contexts". "AESLA", Sevilla, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • del Río-San Román, C.; Pérez-Vidal, C.; Juan-Garau, M.. , "Perceived comprehensibility in the oral production of adolescent EFL learners: Study-abroad vs. at-home learning contexts". "AILA (International Applied Linguistics Association) World Congress 2014", Brisbane, Austràlia, 2014. Presentació comunicació.
 • Juan-Garau, M.. , "English as a Lingua Franca in Mallorca: Reflections in language learning and linguistic landscape". "7th International Conference of English as a Lingua Franca", Athens, Grècia, 2014. Presentació comunicació.
 • Juan-Garau, M.. , "CLIL at the crossroads: The trilingual policy implemented in the Balearic Islands". "International Conference Think CLIL", Venice, Itàlia, 2014. Presentació comunicació.
 • Juan-Garau, M.. , "Grup de recerca en Investigació en llengües, literatures i aprenentatge (ILLA)". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma de Mallorca, Espanya, 2014. Pòster.
 • Juan-Garau, M.; Menezes, L.. , "Insights into L3 English learners' willingness to communicate and achievement in CLIL and non-CLIL learning environments". "AEDEAN", Alcalá de Henares, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Caterina Calafat y Amina Douidi. , "Cultural loss in the translation of Ahlam Mosteghanemi's Dhakirat al-Jasad From Algerian Arabic to English and French". "Translation and Comparative Cultural Studies: East and West in Dialogue", Londres, Anglaterra, 2014. Presentació comunicació.
 • Caterina Calafat. , "Canals de difusió de la producció poètica i traductora de Gabriel Ferrater, (co)traductor de Morgue, de Gottfried Benn?". "Congrés internacional. La poesía en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública.", Palma de Mallorca, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Rallo Fabra, L.; Jacob, K.; Mesquida, F.. , "The effects of CLIL instruction on EFL learners' pronunciation and fluency". "38th Conference of the Spanish Association for English and American Studies", Alcalá de Henares, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Lucrècia Rallo, Fabra, Karen Jacob, Xisca Mesquida. , "The effects of CLIL instruction on learners' pronunciation and fluency". "AEDEAN 2014", Madrid, Espanya, 2014. Presentació comunicació.
 • Joana Salazar Noguera. , "An international professional learning community: the world federation of teacher education". "ATE (Association of Teacher Educators)", St. Louis, Missouri, Estats Units d'Amèrica, 2014. Ponència.
 • Joana Salazar Noguera. , "APABAL Convention 2014". "APABAL Convention 2014", Palma de Mallorca, Espanya, 2014. Membre del comitè organitzador.
 • Salazar Noguera, Joana. , "World federation of associations of teacher education 2014". "WFATE", Beijing, Xina, 2014. Membre del comitè científic.
 • Joana Salazar Noguera. , "ATEE Conference 2014". "ATEE", Braga, Portugal, 2014. Membre del comitè científic.
 • Joana Salazar Noguera. , "Secondary Teacher Education". "ATEE 2014", Braga, Portugal, 2014. Presidència de sessió.
 • Joana Salazar Noguera. , "The WFATE". "ATEE 2014", Braga, Portugal, 2014. Ponència.
 • Joana Salazar Noguera. , "Present and future trends in European Teacher Education". "ICE Internationa conference on education", Szombathely, Hongria, 2014. Conferència convidada.
 • Joana Salazar Noguera. , "Innovations and challenges in education". "2014 ATEE SPRING CONFERENCE", KLAIPEDA, Lituània, 2014. Presidència del comitè científic.
 • Amengual Pizarro, Marian; Prieto-Arraz, J. Igor. , "Language Learning and Teaching Motivation of Primary School English Teachers". "XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)", Sevilla, Espanya, 2014. Ponència.
 • Amengual Pizarro, Marian; García-Laborda, Jesús.. , "Improving students' oral competence through the reform of high-stakes tests". "International Conference on Spoken English (ICSE). Descriptive and Applied Perspectives.", Santiago de Compostela, Espanya, 2014. Ponència.