Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)

Tesis i treballs d'investigació

  • Elisa Lenoir Company, "L'ANGLÈS A LES AULES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA". UIB, Espanya, 2022. Treball de Fi de Grau.